Kategórie

TOP PRODUKTY

PASCO

Spoločnosť PASCO vyrába už viac ako 50 rokov kompletné vybavenie na experimentálnu výučbu prírodných vied. Svojimi vysoko kvalitnými technologickými nástrojmi a neustálym vývojom výučbových systémov a vzdelávacích materiálov, podnecuje PASCO záujem o prírodné vedy, inšpiruje študentov aj ich pedagógov a propaguje aplikovanú vedu na hodinách fyziky, biológie, chémie, alebo environmentálnej výchovy.

Produkt pridaný do porovnávania!