Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

Dostupnosť
  HOVORIACE UČEBNICE

  Hovoriace učebnice angličtiny Click sú učebnice, s ktorými deti zažijú kopec zábavy a získajú pritom nové vedomosti s britskou výslovnosťou a intonáciou rodeného hovoriaceho.

  Ide o jedinečnú a zároveň jedinú národnú učebnicu angličtiny pre primárne vzdelávanie na Slovensku. Učebnica obsahuje slovíčka, krátke vety, básničky a cvičenia, vďaka ktorým hravo zvládnu základy anglického jazyka.
  Texty celej učebnice sú nahovorené a môžete si ich vypočuť pomocou Hovoriaceho pera.

  Čím sú Hovoriace učebnice angličtiny Click také výnimočné?

  • Výslovnosť a intonácia rodených hovoriacich.
  • Sú spracované v súlade so vzdelávacími a výkonovými štandardmi slovenského vzdelávacieho systému.
  • Majú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva SR.
  • Sú v zozname odporúčaných učebníc a pracovných zošitov na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytuje školám finančné prostriedky.
  • Zodpovedajú dosiahnutiu jazykovej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (S.E.R.R.).
  • Súčasťou sú aj metodické príručky, ktoré pomáhajú učiteľovi zorientovať sa v štruktúre, usporiadaní a vo výbere úloh.
  • V učebniciach je zohľadnený národný aspekt tvorby učebníc cudzieho jazyka so zreteľom na budovanie kultúrneho povedomia žiakov (zvyky, sviatky, tradície, geografické a sociálne osobitosti Slovenska).
  • Sú to jediné národné učebnice angličtiny pre primárne vzdelávanie na Slovensku.
  • Pre rodičov s obmedzenou znalosťou angličtiny je v pracovných zošitoch pod každou anglickou inštrukciou aj slovenský preklad a ikonka, ktorá vysvetľuje, čo treba s úlohou robiť.

  Referencie

  Naša škola používa koncepciu Click učebníc na 1.stupni už niekoľko rokov. Používaním tejto metodiky sa vyučovanie anglického jazyka na našej škole výrazne skvalitnilo a zmodernizovalo. Absolútnu pridanú hodnotu vidíme v aktívnom používaní hovoriaceho pera. Interaktívne knihy sú plnohodnotnou a modernou pomôckou. Myslím, že som sa doteraz v rámci svojej niekoľkoročnej pedagogickej praxe nestretla s lepším modelom vyučovacích pomôcok na hodinách anglického jazyka, plne odporúčam.

  Mgr. Jana Imrová
  Učiteľka na 1. stupni, ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice

  Produkt pridaný do porovnávania!