Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

UČEBNICE FYZIKY

Učebnice fyziky pre základné aj stredné školy v printovej a digitálnej forme, licencie pre školy, domáce licencie pre žiakov a študentov, rôzne balíčky licencií. Vhodný materiál pre online vzdelávanie tak pre učiteľov fyziky ako aj pre ich žiakov a študentov. Obsahujú učebné texty, výučbové prezentácie, návrh experimentálnych aktívit žiakov a testy pre overenie poznatkov.

Všetky učebnice (v tlačenej verzii) obsahujú odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Ich autor PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. bol ocenený Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017 a pripravuje ďalšie publikácie, ktoré budú prostredníctvom nás k dispozícii už čoskoro.

Referencie

Som učiteľka fyziky v 6., 7., a 8., ročníku. Nehanbím sa za môj vek, mám 71 rokov. V čase karantény a vyučovania na diaľku Vaša Multimediálna učebnica fyziky, najmä jej prezentácie, boli pre mňa ako učiteľku veľmi veľkou pomôckou. Zo srdca ďakujem. Potešilo ma, keď som od žiakov dostala spätnú väzbu: „pani učiteľka posielate nám krásne prezentácie, učivo chápeme". Naučili sa z prezentácií urobiť výstižné poznámky, ba správne odpovedať na vhodné otázky. Vďaka Vám. Sama sa čudujem, čo všetko som sa počas karantény naučila, najmä ako úžasne sa s počítačom a s využitím vhodne pripraveného materiálu dá živo podchytiť záujem žiakov o fyziku.

Mgr. Neštická Mária
učiteľka fyziky, ZŠ s MŠ K. Mahra, Trnava.

Učebnica je určite veľkou pomôckou pre žiakov aj pedagógov. Je super podelená do celkov, čo umožňuje jednoduché použitie materálu, ktorý je potrebný k danému učivu. Čo sa týka grafickej stránky je to podľa mňa super. Prajem veľa úspechov pri vytváraní podobných užitočných učebných materiálov.

Mgr. Anna Švorcová
učiteľka fyziky, Cirkevná SOŠ elektrotechnická P.G.Frassatiho, Bratislava

Produkt pridaný do porovnávania!