Kategórie

TOP PRODUKTY

Katalóg

FIGURÍNY A SIMULÁTORY

Zdravotnícke figuríny a simulátory sú najlepšou didaktickou pomôckou pre nadobudnutie klinických zručností študentov zdravotníckych škôl a zdravotníckych univerzít. Rovnako sú účinným nástrojom pre lekárov, ktorí tieto zručnosti vysvetľujú a vyučujú. Figuríny a simulátory pomáhajú vyškoliť študentov, medikov, lekárov, zdravotnícky personál, sestry, záchranné tímy a pôrodné asistentky pri rozvíjaní potrebných zručností a techník predtým, než pracujú s pacientom.

Lekárska simulácia sa používa vo všetkých úrovniach, aspektoch a špecializáciách lekárskej výchovy, napríklad: pre chirurgický a laparoskopický tréning, anesteziologický tréning, pôrodnícku a gynekologickú prípravu, výcvik klinických zručností, prvú pomoc, základnú a profesionálnu podporu životných funkcií, ošetrovateľské schopnosti, tréning a diagnostiku postupov atď.

Ponúkame širokú škálu kvalitných lekárskych simulátorov a figurín od overených výrobcov pre vybavenie Vašich tried, odborných učební, tréningových miestností, školiacich pracovísk, a laboratórií. Našimi zákazníkmi sú základné školy, stredné školy, zdravotnícke univerzity, fakultné nemocnice, poskytovatelia odborných kurzov prvej pomoci a autoškoly. Každému zákazníkovi pripravíme ponuku na mieru a s ohľadom na jeho finančné možnosti a účel.

Výhody lekárskej simulácie:

  • Lekárska simulácia vypĺňa medzeru medzi teóriou a praxou.
  • Lekárska simulácia je pružná a môže byť prispôsobená rôznym úrovniam vzdelávania.
  • Lekárska simulácia trénuje koordináciu rúk, očí a sily.
  • Lekárska simulácia sa používa na dokonalé nacvičenie klinických zručností.
  • Lekárska simulácia pomáha študentovi zachovať pokoj a pripraviť sa na prvé stretnutie so skutočným pacientom.
  • S lekárskymi simuláciami sa dá nacvičiť veľké množstvo a rozsah diagnostiky a procedúr bez čakania na skutočného pacienta.

Lekárske simulátory a figuríny sa vyrábajú anatomicky presne a pocitovo zodpovedajú reálnemu ľudskému mäkkému tkanivu a jeho reakciám. Tým ponúkajú realistické tréningové prostredie so spoľahlivou technológiou.

Produkt pridaný do porovnávania!