Logo Kvant spol. s r.o.

Kontakt
 

FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava
Slovakia, Europe

tel.:+421 2 6541 1344
fax:+421 2 6541 1353
e-mailobchod(at)kvant.sk
webwww.skola.sk

Oddelenie učebných pomôcok

Mgr. Stanislav Vdoviak 0918 533 645 vdoviak(at)kvant.sk
Mgr. Mária Hagarová 0918 632 016 hagarova(at)kvant.sk
Ing. Natália Minichová 0918 747 629 nminichova(at)kvant.sk