SW pre škôlky

SW Les

1-3 počítače - KV060001 108,00 €
4 a viac počítačov - KV060002 145,00 €

Animovaný multimediálny program, ktorý pomáha budovať environmentálne cítenie detí so zameraním na spoznávanie rastlín a živočíchov v lese, význam lesného spoločenstva, uvedomujú si dôležitosť ochrany prírody. Deti sa hrajú a zároveň učia. SW obsahuje úlohy pre rozvoj koordinácie ruky a oka, jemnej motoriky, orientáciu v priestore a čase, učia sa rytmus a základy matematických pojmov. Obsahuje 137 interaktívnych scén. SW v 4 jazykoch: slovensky, česky, anglicky a nemecky.


SW zvieratá na statku

1-3 počítače - KV060003 108,00 €
4 a viac počítačov - KV060004 145,00 €

Animovaný program vhodný ako pomôcka pri rozprávaní o hospodárskych zvieratách a ich mláďatách a význam chovu pre človeka. Deti sa hrajú a zároveň učia. SW obsahuje úlohy pre rozvoj koordinácie ruky a oka, jemnej motoriky, úlohy rôznej náročnosti. Obsahuje zvuky zvierat a ich mláďat. Obsahuje 141 interaktívnych scén (z toho 41 variabilných) a aj modul na kreslenie. SW v 4 jazykoch: slovensky, česky, anglicky a nemecky.

SW Doprava

1-3 počítače - KV060005 90,00 €
4 a viac počítačov - KV060006 127,00 €

Program na výučbu bezpečnosti dieťaťa v cestnej premávke, výchove k zodpovednosti za svoje zdravie aj zdravie druhých. Program je vypracovaný v súlade s požiadavkami MŠMT na začlenenie dopravnej výchovy do vzdelávacích činností MŠ a 1. stupeň ZŠ platnými od školského roku 2013/2014 v ČR. Obsahuje 70 interaktívnych scén (z toho 11 variabilních), so zvukmi dopravných prostriedkov, majákov, svetelných signalizácií a hlásení staníc metra. Už aj v slovenskom jazyku.


Iný vhodný SW