Produkty

Výrobky KVANT

Laboratóriá

Fyzikálne, Chemické, Biologické, Jazykové, Multimediálne učebne

Interaktívne tabule

Rodina produktov MimioClassroom, Clever, QOMO, Genee, eInstruction, AVer

Výučbový softvér

Multimediálna učebnica fyziky pre ZŠ a SŠ a Učebnice fyzike pre gymnáziá od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., Sunflower, Genom, LanSchool, ALF - interaktívne testy, ...

Mikroskopy

Tabule a školský nábytok

Tabule, školský nábytok, vybavenie auditórií, nábytok pre verejné priestranstvá, ...

Figuríny

Pomôcky na vyučovanie Chémie, Biológie, Fyziky