mozaBook určený pre tablety

mozaBook tablet

Digitálne knihy na mobilné zariadeniaMozaBook je dostupný už aj na tablete a mobile, a tak si žiaci môžu kamkoľvek vziať so sebou svoje digitálne učebnice a používať ich aj offline. Pomocou mozaBook aplikácie na mobilnom zariadení sa možno pripojiť k mozaBook programu bežiacom na digitálnej tabuli alebo osobnom počítači a zúčastniť sa práce na hodine.

Stiahnite si a vyskúšajte bezplatne!

Interaktívne knihy kdekoľvek

Žiaci si môžu stiahnuť na svoje tablety aktivované knihy a zošity, respektíve si zakúpiť nové publikácie. Po stiahnutí možno digitálne knihy a zošity používať aj v offline režime, ich interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá, obrázky, zvuky, úlohy) možno otvoriť aj bez internetového pripojenia pomocou vstavaných prehrávačov mozaBooku.

Aby ste mali prístup ku knihám, mozaBook program na tablete musí byť prepojený s mozaWeb účtom.

Prečítajte si viac o mozaWeb účtoch >

Vyhľadávajte, robte si poznámky, pracujte

V digitálnych publikáciách vám pri navigácii pomôže interaktívny obsah. Vstavaný vyhľadávač umožňuje textové vyhľadávanie, pomocou nástrojov na kreslenie možno vytvoriť na stránkach kníh a zošitov kresby alebo zvýrazniť text. Systém upozorní žiaka na novú domácu úlohu, ktorú po vyriešení môže zaslať späť učiteľovi.