mozaBook

mozaBook

Výučbový prezentačný softvér na interaktívnu tabuľuMozaBook je softvérový balík vyvinutý na interaktívnu tabuľu, ktorý rozširuje učebné nástroje množstvom ilustrácií a animácií zaujímavými prezentáciami. Môžete kresliť, vkladať niekoľko typov interaktívnych obsahov (3D, video, audio, flash, atď.) do kníh a pracovných zošitov programu. Obsah interaktívneho balíka mozaik3D je k dispozícií v rámci programu.

mozaBook určený pre tablety >

mozaBook je najlepšia voľba


Na vyučovacej hodine a doma

Učitelia môžu pomocou niekoľkých jednoduchých krokov vytvoriť zošity alebo z používanej učebnice vytvoriť interaktívnu digitálnu knihu. Tieto zošity a knihy môžu byť spestrené obrázkami, kresbami, vzdelávacími videami, zvukovým materiálom, interaktívnymi 3D modelmi a úlohami. Takmer 100 tematických aplikácií poskytuje jedinečnú pomoc k precvičeniu a prehĺbeniu preberaného učiva.

Program podporuje funkcie dotykovej obrazovky, používateľské rozhranie možno prispôsobiť veľkosti displeja. Môžete ho tak používať na interaktívnej tabuli aj notebooku.

V našom internetovom obchode je dostupných viacero verzií mozaBooku, ktoré sú určené pre žiakov, učiteľov a na použitie v učebniach.Vlastné digitálne učebnice

Ak má pedagóg k dispozícii používanú tlačenú učebnicu aj v elektronickej alebo PDF verzii, môže ju otvoriť aj v mozaBooku. Program v publikácii automaticky rozpozná obrázkové prvky, ktoré možno na vyučovacej hodine zväčšiť kliknutím. Učiteľ môže pripraviť aj vlastné časti stránok, ktoré chce prezentovať na hodine vo zväčšenej podobe. Program je schopný sám analyzovať text publikácie a odporučiť interaktívny obsah pre dané učivo. Pedagóg môže odporúčaný obsah prehrať, prijať alebo odmietnuť, ale môže pridať aj obsah podľa vlastného výberu (3D modely, vzdelávacie videá, zvukový materiál, obrázky) z mozaBook mediálnej knižnice, vlastného počítača alebo internetu. Tieto prvky sa dajú uložiť ako ikona na okraji učebnice, následne ich možno otvoriť pomocou jedného kliknutia a prezentovať na vyučovacích hodinách.