Kategórie

TOP PRODUKTY

CD-ROM - Dejiny 18. storočia na mapách

16000042C

38,20 € s DPH

Svetové mocnosti na počiatku 18. st. (kolonializmus), významné kultúrne oblasti v 17.-18. st. (barok, islam, budhizmus), priemyselná revolúcia v Anglicku v 18. st. (ohradzovanie, centrá, druhy priemyslu, doprava), atď.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

Svetové mocnosti na počiatku 18. st. (kolonializmus), významné kultúrne oblasti v 17.-18. st. (barok, islam, budhizmus), priemyselná revolúcia v Anglicku v 18. st. (ohradzovanie, centrá, druhy priemyslu, doprava), hospodárske pomery v Európe v 18. st. (oblasti a druhy výroby, centrá, doprava), Európa na počiatku 18. st. (mocnosti, územná expanzia, významné konflikty), Európa v 2. pol. 18. st. (mocnosti, územná expanzia, významné konflikty), habsburská monarchia v 18. st. (územný vývoj, smery expanzie, oblasť protihabsburských povstaní, významné bitky), vývoj Pruska v 18. st. (územný vývoj, smery expanzie, významné bitky), vývoj Pruska v 18. st. (územný vývoj, smery expanzie, významné bitky, centrá, povstania), rozpad a zánik Poľska v 18. st. (smery a výsledky územnej expanzie Ruska, Pruska a Rakúska, významné bitky, povstania), vojna anglických osád za nezávislosť a vznik USA (pôvodné kolónie, významné centrá, ťaženia a bitky), Slovensko v 18. st. (centrá národného života, bitky, správa, školstvo, zrušené kláštory), osídlenie Slovenska v prvej polovici 18. st. (osídlenie stolíc a niektorých miest), sťahovanie Slovákov na Dolnú zem v 18. st. (smery, novoosídlené územia), hospodárske pomery na Slovensku v druhej polovici 18. st. (manufaktúrna výroba, doprava, baníctvo), poľnohospodárstvo na Slovensku v druhej polovici 18. st. (oblasti, centrá), niektoré významné pamiatky na Slovensku v 17.-18. st. CD-ROM obsahuje farebné mapy s legendami a čiernobiele pracovné listy.
Produkt pridaný do porovnávania!