Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie

17500304A

90,00 € s DPH

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií. Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Matematika - Geometrické konštrukcie. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér obsahuje spolu 41 geometrických konštrukcií. Zahŕňa najmä učebnú osnovu základných škôl, ale dá sa aplikovať aj v stredných školách. Priebeh konštrukcií sa dá zastaviť a znovu spustiť podľa vlastného želania. Geometrické konštrukcie: 1.1 - Prenášanie úsečiek, 1.2 - Os úsečky, 1.3 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou kružidla a pravítka, 1.4 - Konštrukcia rovnobežky prechádzajúcej daným bodom pomocou trojuholníka a pravítka, 1.5 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou kružidla a pravítka, 1.6 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej bodom ležiacim mimo priamku pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.7 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou kružidla a pravítka, 1.8 - Konštrukcia kolmice na priamku prechádzajúcej daným bodom priamky pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 1.9 - Rozdelenie úsečky na päť rovnakých častí, 2.1 - Prenášanie uhlov, 2.2 - Os uhla, 2.3 - Konštrukcia 60-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.4 - Konštrukcia 30-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.5 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.6 - Konštrukcia 90-stupňového uhla pomocou pravouhlého trojuholníka a pravítka, 2.7 - Konštrukcia 45-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 2.8 - Konštrukcia 75-stupňového uhla pomocou kružidla, pravítka, 3.1 - Konštrukcia kružnice, keď je daný stred a polomer, 3.2 - Konštrukcia kružnice, ktorá prechádza tromi danými bodmi, 3.3 - Konštrukcia kružnice daného polomeru prechádzajúcej dvomi danými bodmi, 3.4 - Konštrukcia dotyčníc kružnice z daného bodu, 3.5 - Konštrukcia dotyčnice kružnice v danom bode, 3.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 3.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.1 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho tri strany, 4.2 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a príslušný uhol, 4.3 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a výška na jednu z týchto strán, 4.4 - Konštrukcia trojuholníka, keď je daná jedna jeho strana a dva uhly k nej priľahlé, 4.5 - Konštrukcia trojuholníka, keď sú dané jeho dve strany a uhol oproti dlhšej strane, 4.6 - Konštrukcia kružnice vpísanej trojuholníku, 4.7 - Konštrukcia kružnice opísanej trojuholníku, 4.8 - Konštrukcia rovnostranného (pravidelného) trojuholníka, 5.1 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dľžka jeho strany, 5.2 - Konštrukcia štvorca, keď je daná dĺžka jeho uhlopriečky, 5.3 - Konštrukcia obdĺžnika,keď sú dané dĺžky jeho strán, 6.1 - Konštrukcia pravidelného šesťuholníka, keď je daná dĺžka jeho strany, 6.2 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa osi súmernosti, 6.3 - Konštrukcia geometrického útvaru podľa stredu, 6.4 - Posunutie geometrického útvaru v danom smere a v danej vzdialenosti, 6.5 - Konštrukcia súčtu dvoch vektorov, 6.6 - Konštrukcia rozdielu dvoch vektorov.
Produkt pridaný do porovnávania!