Kategórie

TOP PRODUKTY

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika

17500305A

90,00 € s DPH

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika. Softvér spracúva tematický okruh pohybu. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Výsledky môžeme zhrnúť do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

iDoctum - Interaktívny vyučovací balík - Fyzika - Mechanika. Časovo neobmedzená licencia na 1 počítač. Softvér spracúva tematický okruh pohybu. Pomáha lepšie pochopiť danú tematiku nielen žiakom základných škôl, ale aj žiakom prvých ročníkov stredných škôl. Pomocou animácií a úloh môžeme demonštrovať rozličné fyzikálne javy a uskutočňovať rôzne merania. Môžeme zhrnúť výsledky do tabuľky a z výsledkov meraní vyhotoviť grafy. Tematické okruhy: Rovnomerný priamočiary pohyb, Súradnicová sústava, Rovnomerne zrýchlený priamočiary pohyb, Rovnomerný krúživý pohyb, Štruktúra pohybov, Oscilačný pohyb I., Oscilačný pohyb II. , Pohyb vĺn I., Pohyb vĺn II., Tepelný pohyb. Demonštrujeme vlastnosti pohybov pomocou interaktívnych modelov a môžeme interpretovať termodynamické javy pomocou modelu.
Produkt pridaný do porovnávania!