Kategórie

TOP PRODUKTY

CPR školská figurína Ema, vyhodnocovanie na PC (USB)

19400007A

2 104,50 € s DPH

Model simuluje reakcie pacienta pri prvej pomoci - masáži srdca a dýchania z úst do úst. Tiež zobrazuje, či je prvá pomoc vykonávaná správne. Ideálny na použitie v nemocniciach, na lekárskych fakultách, školách.

Viac detailov

Dostupnosť: Skladom

Model je vyrobený v súlade s medzinárodnými CPR štandardami, simuluje reakcie pacienta pri prvej pomoci - masáži srdca a dýchania z úst do úst. Model taktiež zobrazuje, či je prvá pomoc vykonávaná správne alebo nie pomocou grafickej a zvukovej spätnej väzby. Ideálne použitie tohto modelu je v nemocniciach, na lekárskych fakultách a na školách. CPR figurína Ema je kompletným systémom výučby, pri ktorom je model možné prepojiť s počítačom (počítač nie je súčasť dodávky!) a na obrazovke počítača je možné sledovať priebehy úkonov resuscitácie v reálnom čase. V prvej etape sa žiak sledovaním obrazovky môže zdokonaľovať v úkonoch, prípadne sa učiť korigovať nesprávne prevedené úkony. V druhej etape môže vyučujúci kontrolovať priebeh resuscitácie. Na monitore počítača je možné detailne sledovať reálne bežiace krivky pľúcnej ventilácie, masáže srdca a EKG. Po ukončení kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR), ako aj počas nej, program vyhodnocuje úspešnosť resuscitácie a tým aj chybné úkony, zlú polohu rúk pri masáži, malú, resp. veľkú hĺbku kompresií, malý, resp. veľký jednorazový dychový objem, pomer dychov a masáže. Súčasťou je program vyhodnotenia úspešnosti resuscitácie na priloženom CD v slovenskom jazyku, manuál, napájací kábel resuscitačného modelu a prepojovací USB kábel, ktoré sú dodávané spolu s resuscitačným modelom v prenosnom kufri. Program určený k podrobnej analýze a spätnej väzbe KPR poskytuje nastavenia a voľbu pracovného režimu: - Tréning (cvičiaci si sám vyberá resuscitačnú metódu – masáž srdca alebo pľúcnu ventiláciu a vykonáva ju bez nutnosti zosúladenia pomeru masáže srdca a vdychov) – základný režim, určený pre začiatočníkov - KPR jednou osobou – jeden cvičiaci vykonáva kompletnú kardiopulmonálnu resuscitáciu v určenom čase v pomere 30:2 (nepriama masáž srdca : pľúcna ventilácia) - KPR dvomi osobami – dvaja cvičiaci vykonávajú synchrónne v stanovenom čase kompletnú kardiopulmonálnu resuscitáciu v určenom čase v pomere 30:2 (jeden vykonáva nepriamu masáž srdca, druhý pľúcnu ventiláciu)Možnosť nastaviť frekvencie pre nepriamu masáž srdca: 100 a 120 kompresií za minútu, možňosť nastaviť časový rozsah KPR v rozsahu od 1 sekundy do 1 hodiny. Základné nastavenie je 300 sekúnd (5 minút) počas ktorých má cvičiaci dostatočný priestor k úspešnej resuscitácii.

Produkty v rovnakej kategórii:

Produkt pridaný do porovnávania!