Kategórie

TOP PRODUKTY

-12%

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre SOŠ

Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, učebnica fyziky pre SOŠ

Učebnica s príspevkom zo ŠR na šk. rok 2022/2023

17500138A

14,52 € s DPH

16,50 € s DPH

3 oblasti fyziky, ktoré pokrývajú svojim obsahom vzdelávací štandard z fyziky pre SOŠ definovaný v štátnom vzdelávacom programe. Publikácia svojim obsahom zodpovedá jednohodinovej časovej dotácii týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné odborné vzdelania a aj pre úplné stredné odborné vzdelanie.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

Zakúpením produktu s týmto označením podporujete slovenských výrobcov.

Učebnica obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy. Obsah: Mechanika (Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti). Energia okolo nás (Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou). Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta (Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov). PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.
Produkt pridaný do porovnávania!