Kategórie

TOP PRODUKTY

Novinka

Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ, ŠKOLSKÁ LICENCIA PLUS

17500179A

1 440,00 € s DPH

Digitálna učebnica Fyzika - Základný kurz pre SOŠ. 3 oblasti fyziky, ktoré pokrývajú svojim obsahom vzdelávací štandard z fyziky pre SOŠ definovaný v štátnom vzdelávacom programe. Svojim obsahom zodpovedá jednohodinovej časovej dotácii týždenne za celé štúdium a je teda určená pre stredné odborné vzdelania a aj pre úplné stredné odborné vzdelanie. Digitálne licencie pre UČITEĽOV aj ŽIAKOV.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

Zakúpením produktu s týmto označením podporujete slovenských výrobcov.

Učebnica v tlačenej verzii obsahuje odporúčaciu doložku Ministerstva školstva. Zakúpením Školskej licencie PLUS škola dostane 1 ks tlačenej učebnice Fyzika – Základný kurz pre SOŠ a získa prístup k digitálnemu obsahu učebnice - digitálne licencie pre UČITEĽOV aj ŽIAKOV.

Podľa vzdelávacieho štandardu si žiaci na aktivitách budú osvojovať vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Množstvo návodov na praktické cvičenia obsiahnutých v publikácii umožňuje prípravu študentov na pokusy, merania a experimenty. A to vo forme pracovných (záznamových) listov s racionálnym využitím času na cvičeniach, maximálne venovanému požadovanej praktickej činnosti žiakov a s minimalizovaním ich domácej prípravy.

Obsah:

  • Mechanika
    Fyzikálne veličiny a ich jednotky, Sila ako vektorová fyzikálna veličina, Skladanie síl, Rozklad sily, Trenie, Základné kinematické pojmy, Rovnomerný priamočiary pohyb, Zákon zotrvačnosti, Zrýchlenie, Rovnomerne zrýchlený pohyb, Zákon sily, Zákon akcie a reakcie, Hybnosť telesa, Zákon zachovania hybnosti
  • Energia okolo nás
    Mechanická práca, Výkon, Energia a jej formy, Kinetická energia, Potenciálna energia, Vnútorná energia telesa, Teplo, Premeny mechanickej energie, Racionálne s energiou
  • Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
    Svetlo ako elektromagnetické žiarenie, Ultrafialové žiarenie v prírode a v technike, Infračervené žiarenie v prírode a v technike, Röntgenové žiarenie, Rádioaktívne žiarenie, Vlastnosti žiarenia a využitie rádionuklidov

PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. - ocenený pedagóg a autor učebníc fyziky Európskou fyzikálnou spoločnosťou za celoživotné dielo v roku 2017.

Produkt pridaný do porovnávania!