Kategórie

TOP PRODUKTY

Chytré dieťa - Matematika 1 - multi 20

17100106C

139,80 € s DPH

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom Matematika 1 - Šikovné dieťa sprevádzajú deti počítačoví Bajtíci, ktorí zastávajú nápovedu, učia a schvaľujú riešenia úloh. Úlohy sú dvojakého charakteru: Ukážkové a bodovacie. Multilicencia do 20 PC.

Viac detailov

Dostupnosť: Na sklade u dodávateľa, dodanie do 30 dní

Program, ktorý učí, nie iba testuje žiakov. Programom Matematika 1 - Šikovné dieťa sprevádzajú deti počítačoví Bajtíci, ktorí zastávajú nápovedu, učia a schvaľujú riešenia úloh. Úlohy sú dvojakého charakteru: Ukážkové a bodovacie. V ukážkových úlohách programu Matematika 1 - Šikovné dieťa sa vlastne hrá - experimentuje, a vidí početné vyjadrenie toho, čo robí. Sú už vyriešené a predstavujú dynamický model matematických úloh, na základe ktorého môžu pochopiť princípy, riešiť iné úlohy a nie sa ich mechanicky naučiť. Potom v podobných úlohách musia už deti vykonať určitý úkon samy. V tomto prípade im Bajtíci zapisujú do tabuľky body. Postupne a nenásilne sa v deťoch upevňuje abstraktná predstava čísla a základných číselných operácií. Titul má úlohy so zvyšujúcou sa náročnosťou. Táto metodika umožňuje hlbšie pochopenie matematiky, ktoré podstatne uľahčí výučbu nielen v 1. triede, ale aj neskôr. Umožňuje zvoliť individuálne tempo osvojovania si poznatkov, čo vyhovuje deťom s rôznou úrovňou schopností. Titul Matematika 1 - Šikovné dieťa uplatňuje zásadu, že multimédiá musia rozvíjať a rozširovať možnosti učebných osnov v dvoch smeroch: Pre nadané deti samostatne rozvíjať schopnosti vedúce k rýchlejšiemu osvojeniu vedomostí a pre deti s poruchami učenia vytvárať pozitívny spôsob, ako nenásilne a bez stresu maximálne využijú svoje schopnosti, aby sa v medziach svojich možností vyrovnávali ostatným deťom. Multilicencia do 20 PC. Operačný systém: Windows XP/Vista/7/8/10 32 i 64bit.
Produkt pridaný do porovnávania!